Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat oraz dla młodzieży i dorosłych, odbywają się raz w tygodniu w grupie ok. 8 osobowej.

W każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywają się dodatkowe zajęcia związane z kulturą i piosenka krajów anglojęzycznych, konkursy, ciekawe spotkania z pasjonatami języków obcych, zajęcia twórcze. 

     Celem zajęć lektoratu jest wprowadzenie dzieci w świat języka obcego i wytworzenie w nich podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w tym języku. W programie dla początkujących zakładamy, że uczniowie zdobędą umiejętność rozumienia wypowiedzi rozmówcy, a także samodzielnie będą formułować wypowiedzi. Nacisk kładziemy na komunikowanie się zgodne z wymogami sytuacji. Prowadzona jest także nauka czytania, słuchania i pisania. Celem nauczania w programie dla kontynuujących edukację jest zdecydowane rozszerzenie kompetencji językowej uczniów oraz szersze wprowadzenie zagadnień kulturowych. 

Zadania lektoratu języka:
  • stopniowe przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
  • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne umiejętności językowe, między innymi poprzez pozytywną informację zwrotną, dotyczącą indywidualnych kompetencji językowych
  • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kulturą
W przygotowaniu również kurs przygotowawczy do matury, uzależniony od liczby chętnych.

Cena:   900zł/rok (dwa semestry) możliwość płatności w ratach 
Zniżki: 100zł - kontynuujący z zeszłego roku
           100zł - na kurs drugiego języka
           50zł - dla rodzeństwa

______________________________________________________________________

Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać na następujące numery kont:

05 1320 1117 2032 2180 2000 0005 – Bank Pocztowy

lub

87 1240 6478 1111 0000 4948 1848 – PKO S.A.

Odbiorca: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI
Tytuł przelewy: Imię i Nazwisko dziecka i nazwa zajęć
Prowadzi:

  • Marzena Banaszkiewicz - angielski, Daria Włoch - angielski dla dzieci i dorosłych, Małgorzata Retel- niemiecki

Godziny zajęć:

  • tel. 660-497-003

Cena:

  • 900zł/rok (dwa semestry) Zniżki: 100zł - kontynuujący z zeszłego roku; 100zł - na kurs drugiego języka; 50zł - dla rodzeństwa

Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera dedykowanego do zajęć wyrażasz zgodę na powiadomienia o Twoich zajęciach np. przesunięciu terminu, zajęciach odwołanych oraz zajęciach dodatkowych i eventach. Twoje dane nie będą w żaden sposób przetwarzane.

   Zapisz się