Aktualności
HISTORIA I KULTURA

Dom Kultury „Modraczek” przy ul. Ogrody 15 powstaje w 1978 roku. Otwiera go Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” na nowopowstałym osiedlu Wyżyny. Placówka ta już w tym okresie posiada dużą powierzchnię działania.

Placówka kulturalno-oświatowa, jaką jest „Modraczek” funkcjonuje w systemie organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Jej cele i zasady działania regulowane są przez Statut Spółdzielni i Regulamin Organizacyjny. Nasz Dom Kultury jest jedyną placówką tego typu na Osiedlu, które liczy przeszło 45 tysięcy mieszkańców. Na terenie dzielnicy mieszkańcy mogą ponadto korzystać z biblioteki oraz brać udział w akcjach i festynach, których inicjatorem jest Gminna Rada Osiedla. W ramach posiadanej bazy Dom Kultury wraz z instytucjami współpracującymi organizuje różnorodne formy działalności społeczno-kulturalnej takie, aby spełnić oczekiwania środowiska lokalnego.

Image Intro


KULTURA

Kultura to zbiór działań, działań które są efektem pracy artystów, poetów, twórców, pasjonatów oraz publiczności która, jako odbiorca również aktywnie współtworzy przestrzeń kulturalną. Spotkania literackie, wystawy malarstwa, fotografii, pasje naszych mieszkańców, kultura plemion indiańskich, to wszystko, a nawet więcej czeka na naszych przyjaciół.

ZAJĘCIA

Proponujemy różnego rodzaju zajęcia, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Skupiamy się także na zajęciach dla seniorów, którzy oczekują aktywnych i inspirujących działań oraz spotkań.NOWOCZEŚNIE i KLASYCZNIE

Modraczek to miejsce, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Tu spotkasz zarówno historię na organizowanych cyklicznie wystawach i spotkaniach, jak i zagłębisz się w świecie cyfrowych technologii.

PROFESJONALIŚCI DLA CIEBIE

Każdy z nas jest odpowiednio przygotowany i posiada niezwykłe zaangażowanie do współpracy i krzewienia kultury. Częste szkolenia i skupienie na konkretnej tematyce pomaga nam przekazywać wam wiedzę.


Dla Kultury

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

W 2008 roku Dom Kultury "Modraczek" podczas uroczystej gali z okazji 50-lecia spóldzielnii otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową: "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ". Jesteśmy bardzo wdzięczni za takie uznanie dla naszej działalności i obiecujemy, iż ze zwiększoną energią będziemy pracować dalej propagując kulturę w regionie.

Easy to Customize

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

W 2008 roku Dom Kultury "Modraczek" podczas uroczystej gali z okazji 50-lecia spóldzielnii otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową: "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ". Jesteśmy bardzo wdzięczni za takie uznanie dla naszej działalności i obiecujemy, iż ze zwiększoną energią będziemy pracować dalej propagując kulturę w regionie.
Galeria

Zobacz więcej


Zostańmy w kontakcie