Kawiarnia Literacka - stanowi ten kierunek działalności naszej placówki, którego głównym celem jest wychowywanie przez sztukę. W tym konkretnym przypadku chodzi o kulturę słowa i wyrażanie swoich myśli, uwydatnia twórcze możliwości człowieka. Stanowi proces kształtowania osobowości człowieka przez obcowanie z poezją i prozą. Podstawę tego procesu stanowi indywidualne i przypisane każdemu człowiekowi przeżycie, w którym są równocześnie uruchomione dyspozycje estetyczne, intelektualne, uczuciowe i wyobraźnia.

Upowszechnianie dóbr kultury w tym przypadku literatury jest jednym z wielu form działalności z zakresu edukacji artystycznej. Stwarzamy możliwość poznania twórców z regionu i nie tylko, a zarazem możliwość poznania warsztatu literackiego i obcowania z twórcami.

Spotkania odbywają się cyklicznie – raz w miesiącu. Goście Kawiarni to nie tylko literaci z Bydgoszczy, ale również z innych stron kraju. Prowadząca spotkania – Barbara Jendrzejewska – znakomicie ukazuje publiczności labirynt przeżyć, przemyśleń i wrażeń skłaniający twórców do zapisu słownego tego co im w „duszy gra”.

Każde kolejne spotkanie to pretekst do odkrywania nowych osobowości i twórczej refleksji. Zapraszamy na popołudnie literackie w kawiarni Modraczka.

W celu pobrania almanachu prosimy kliknąć na poniższą grafikę:

kawiarnia