Swoje cele statutowe Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani", która powstała w 1958r., realizowała poprzez prowadzenie Klubu „Czołówka” na bydgoskim osiedlu Błonie. W 1973 roku nastąpiło przekazanie bloków z tego osiedla wraz z Klubem - Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kolejnym klubem spółdzielczym był Klub „Centrum” (1971 r.), który mieścił się przy ul. Moczyńskiego. Od 1975 roku przy ul. Powstańców Śląskich rozpoczęła działalność Pracownia Modelarstwa Lotniczego.

W 1978 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” na nowopowstałym osiedlu Wyżyny otwiera kolejną placówkę o znacznie większej bazie lokalowej, jaką jest Dom Kultury „Modraczek” przy ul. Ogrody 15. Czynnik finansowy i przemiany polityczno - społeczne spowodowały, że do roku 1990 zlikwidowany został Klub „Centrum”, a Modelarnia Lotnicza przeniesiona została do piwnic biurowca Spółdzielni przy ul. T. Boya – Żeleńskiego.


Pierwszym kierownikiem Domu Kultury był Janusz Skrobiszewski, który pełnił swoją funkcję do roku 1981. Od sierpnia 1981 dyrektorem został Marek Stankiewicz, który swoje stanowisko piastował przez kolejne 18 lat. Od roku 1999 dyrektorem placówki jest Agnieszka Buzalska.

Placówka kulturalno oświatowa, jaką jest Dom Kultury „Modraczek” funkcjonuje w systemie organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Jej cele i zasady działania regulowane są przez Statut Spółdzielni i Regulamin Organizacyjny. Dom Kultury „Modraczek” jest jedyną placówką tego typu na Osiedlu, które liczy przeszło 45 tysięcy mieszkańców. Na terenie dzielnicy mieszkańcy mogą ponadto korzystać z biblioteki oraz brać udział w akcjach i festynach, których inicjatorem jest Gminna Rada Osiedla. W ramach posiadanej bazy Dom Kultury wraz z instytucjami współpracującymi organizuje różnorodne formy działalności społeczno-kulturalnej takie, aby spełnić oczekiwania środowiska lokalnego.


Dnia 06.06.2008 Dom Kultury "Modraczek" Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Bydgoszczy podczas uroczystej gali z okazji 50-lecia spóldzielnii otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową: "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ". Jesteśmy bardzo wdzięczni za takie uznanie dla naszej działalności i obiecujemy, iż ze zwiększoną energią będziemy pracować dalej propagując kulturę w regionie.