KONKURS - JESTEM EKO ODPOWIEDZIALNY

  2024-06-04

Konkurs ekologiczny Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych i Edukacyjnych „Modraczek” 
pn. „Jestem EKO - ODPOWIEDZIALNY” 
Finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach NOWE FIO

Regulamin
Celem konkursu jest propagowanie postaw i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców poprzez:
- prawidłową segregację śmieci,
- dbałość o najbliższe otoczenie,
- integracja mieszkańców 

Zadanie uczestników konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest oddanie zużytych opon i/lub sprzętu RTV do PSZOK-u, oraz uzyskanie potwierdzenia przekazania odpadów a następnie zgłoszenie się do Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych i Edukacyjnych „Modraczek” ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy, osobiście lub mailowo stowarzyszeniemodraczek@gmail.com.

Nagroda:
Rejs Słonecznikiem po rzece Brdzie.

Warunki/ Zasady  udziału w konkursie:
- konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą    zgłaszać się do konkursu z opiekunem.
- warunkiem udziału w konkursie jest okazanie potwierdzenia z PSZOK, o przekazaniu zużytego sprzętu do 30 czerwca 2024 r. (zaświadczenie można pobrać ze strony https://modraczek.smbudowlani.pl/dopobrania )
- zgłoszenia wraz z potwierdzeniem oddania zużytych sprzętów lub opon z PSZOK należy dostarczyć do DK „Modraczek” do 10.07.2024 r. lub wysłać na adres stowarzyszeniemodraczek@gmail.com
- o zakwalifikowaniu się do udziału w rejsie  decydować będzie kolejność zgłoszeń.
- ogłoszenie listy osób biorących udział w rejsie nastąpi 11.07.2024 r.