Kawiarnia Literacka - Stefan Pastuszewski

  2023-01-09

Szanowni Państwo, zapraszamy na 150 spotkanie Kawiarni Literackiej 12 stycznia 2023 r., godz. 18:00 , której gościem będzie: Stefan Pastuszewski.
Bydgoszczanin, zadebiutował w 1971 roku. W 1998 roku ukazały się Wiersze wybrane 1971-1998, w 1999 r. Sonety i poematy, 
w 2000 r. zbiór wierszy Po przełomie, a w 2003 r. Pamiątki inflanckie, w 2013 r. Traktaty, w 2015 r. Ziarna płonące, 
w 2018 r. Powroty, w 2021 r. Egzystencje i ptaki.Twórca jest autorem antologii poetyckich Pegaz bydgoski (1994) 
oraz Wiersze drapieżne i prowokujące. Od Maryli Wolskiej do Jolanty Baziak (1999).
Poezja Stefana Pastuszewskiego tłumaczona była na język angielski, niemiecki, ukraiński, bułgarski, serbski, węgierski, 
litewski, łotewski, estoński i telugu (drawidyjski język Indii). W 1992 roku w Bułgarii ukazał się zbiór poezji Róża i mieč, 
w 1993 na Ukrainie zbiór opowiadań i wierszy Prostri času, a w 2000 r. w Serbii zbiór opowiadań i wierszy Grad.