Wyniki Konkursu plastycznego

  2021-01-14

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Mikołaj Święty w dziecięcych pracach ujęty" został rozstrzygnięty. Oceny prac dokonała komisja konkursowa, która przyznała nagrody w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas 1-3
- uczniowie klas 4-6
W pierwszej kategorii pierwsze miejsce ex aequo zajęli : 
Yana Pikhota lat 8 oraz Jakub Sierży lat 8
W drugiej kategorii pierwsze miejsce zajęła:
Alicja Achtel lat 12
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. 
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY.

Nagrody można odbierać od 18 stycznia do 5 lutego br. w sekretariacie Domu Kultury "Modraczek" od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Jeśli komuś nie uda się odebrać nagrody osobiście, po 5 lutym br. wyślemy pocztą.

Zapraszamy do pokonkursowej galerii, w której zamieściliśmy prace wszystkich uczestników konkursu.