KOMUNIKAT

  2020-06-01

Szanowni Rodzice, Uczestnicy zajęć w Domu Kultury „Modraczek”

Serdecznie zapraszamy na zajęcia do naszej placówki.
Informujemy, że placówka w czasie wznowionych zajęć, funkcjonować będzie w reżimie sanitarno- epidemiologicznym.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami i procedurami zatwierdzonymi przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy, które obowiązywać będą w związku z epidemią COVID-19. Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo z naszej galerii.

W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest wypełnienie i dostarczenie oświadczenia osobie prowadzącej – instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć. Oświadczenie znajdziecie Państwo w galerii, prosimy o jego wydrukowanie wraz z klauzulą informacyjną. 
Szczegóły dotyczące godzin w jakich odbywać się będą zajęcia umówi się z Państwem indywidualnie instruktor prowadzący.

Z poważaniem
Agnieszka Buzalska – dyrektor DK „Modraczek” wraz ze współpracownikami