Konkurs Fotograficzny

  2019-09-30

Zachęcamy do wzięcia udziału w Jesiennym Konkursie Fotograficznym " Jesień na naszym osiedlu w obiektywie" 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

ORGANIZATOR:

Rady Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bydgoszczy

TEMAT:

„Jesień na naszych osiedlach w obiektywie”

 

Do udziału w konkursie fotograficznym „Jesień na naszych osiedlach w obiektywie" zapraszamy mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

·         Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.

·         Propagowanie walorów przyrodniczych osiedli, na których żyjemy.

·         Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.

·         Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:

Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.

Termin nadsyłania prac:

·         do 31 październik 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

·         Poinformujemy uczestników

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

Warunki konkursu:

Autor może nadesłać jedno zdjęcie.

Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format prac 21 x 30 cm.

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, tytuł pracy.

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do Domu Kultury Modraczek:

·         w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG);

·         mailem na adres: modraczek@smbudowlani.pl;

·         wydrukowane, przesłane w sztywnych opakowaniach, pocztą na adres organizatora:

Dom Kultury „Modraczek”

ul. Ogrody 15
85-870 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”;

·         oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez poszczególne Rady Osiedli.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.