PRACA

  2019-09-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"

CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"
POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"

zatrudni na stanowisku:

inspektor kulturalno-oświatowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz


 

Zakres obowiązków:

Obsługa nagłośnienia i sprzętu multimedialnego w czasie trwania imprez

Prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach zajęć świetlicowych

Prowadzenie strony internetowej

Przygotowanie zestawień wpłat i okresowych sprawozdań wpłat za usługi 

Współpraca przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i rekreacyjnym na rzecz środowiska

Dbanie o sprzęt komputerowy, nagłaśniający i odtwarzający znajdujący się na wyposażeniu

Opracowanie programu działalności i jego  realizacja w Klubie Seniora przy Domu Kultury

Prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej o pracy Domu Kultury


 Wymagania: 

Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane pedagogiczne lub artystyczne)

Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office

Umiejętność: prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, imprez plenerowych, imprez dla dzieci

Umiejętność obsługi sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego

Samodzielność i umiejętność pracy w zespole

Wysoka kultura osobista

Kreatywność

Komunikatywność

Zaangażowanie w działalność placówki

Dyspozycyjność


 Oferujemy: 


pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,

umowę o pracę – pełen etat,

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

stabilne zatrudnienie,

dni pracy wg ustalonego harmonogramu


 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny – należy dostarczyć (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną: (rafal.jaroch@smbudowlani.pl) - do 30 września 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

Dokumenty bez powyższej zgody nie będą rozpatrywane.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rafal.jaroch@smbudowlani.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować.