Spotkanie z Dariuszem Chrobakiem i Lipnowską Grupa Literacką

  2018-11-05

    W tym miesiącu na spotkanie Kawiarni Literackiej zapraszamy wyjątkowo w piątek 9 listopada tradycyjnie na godzinę 18.00 naszym gościem będzie Dariusz Chrobak.

    Pochodzi z Czernikowa na Ziemi Dobrzyńskiej. Urodził się 19 lipca 1964 r. w Dobrzyniu nad Wisłą, ukończył LO w Lipnie,  historię na UMK w Toruniu, nauczyciel historii i plastyki, dyrektor SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie. Debiut 1987 – wieczór poetycki - na XVII Majowych spotkaniach poetyckich w Toruniu,  wiersz- Gazeta Lipnowska 1990. Wydał  7  tomików: Dialog także z sobą (NKL Włocławek 1991), Nanizanie słów (NKL 1993), Strofowanie słów (NKL 1997), Toki słów, LGL Lipno, Toruń 2005, Po-toki słów, LGL Lipno, Toruń 2006, Słowobrazy, LGL Lipno, Rypin 2011, Słowa do rymu, LGL Lipno, Rypin 2014. Wiersze ma drukowane w kilkudziesięciu antologiach ogólnopolskich i lokalnych, także pokonkursowych. Jest laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich ( min. Węgorzewo, Opinogóra, Ciechanów, Zgorzelec, Skępe, Włocławek, Lipno, Toruń, Piwniczna, Katowice, Chorzów, Szczecinek, Łąck). Członek PTH, WTN, ZHP (drużynowy 8DH),  Nauczycielskiego Klubu Literackiego we Włocławku, Lipnowskiej Grupy Literackiej, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Czyż-nie. Pasjonat i popularyzator idei dobrzyńskiej, organizator konkursów historycznych, plastycznych, literackich, poetyckich, plenerów malarskich, projektów, akcji ratowania zabytków i reaktywacji obyczajów. Autor wielu artykułów metodycznych, literackich, biograficznych i historycznych,  Monografii szkolnictwa w Czernikowie i okolicy, Czernikowo-Toruń 2014, Historii gminy Czernikowo  w: Parafia św. Bartłomieja w Czernikowie], 2015. Żona- Maria, córki: Klaudia i Magda.

Serdecznie zapraszamy.