Kurs przygotowawczy do Matury

  2018-10-01

Wszystkich przyszłorocznych maturzystów zapraszamy na zajęcia przygotowujące do Egzaminu Dojrzałości. Kurs składa się z dwóch niezależnych modułów:

-  j. polski / j. angielski    - po 30h lekcyjnych   - cena 900zł
-  matematyka                  - 30h zegarowych     - cena 600zł

Z modułów można skorzystać osobno lub razem (600zł + 900zł = 1500zł).

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.